Szakterületek

Adatvédelem

Vállalkozások adatkezelésével – így többek között munkahelyi adatkezeléssel, kamerarendszerrel, marketing adatbázisokkal, honlapokkal – kapcsolatos jogi átvilágítás, és a jogi megfelelés támogatása (GDPR projektek). Adatvédelmi szerződések, adatkezelési tájékoztatók, okiratok, szabályzatok készítése, adatvédelmi véleményezése. Adatvédelmi képzések tartása.

Fogyasztóvédelem és reklámjog

Reklámok, kereskedelmi kommunikációk véleményezése tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat szempontjából. Szavatossági és jótállási rendszerek jogi és fogyasztóvédelmi megfeleltetése. Képviselet ellátása fogyasztóvédelmi hatóság előtti eljárásokban. Fogyasztói bejelentések kezelésének támogatása, jogi képviselet ellátása. Fogyasztói bejelentések kezelésével kapcsolatos képzések tartása.

Ingatlanjog

Telek-, lakásadásvételi szerződések készítése, ipari ingatlanok adásvételével, területrendezésével, hasznosításával kapcsolatos projektek, ingatlanok megszerzésével kapcsolatos illetéktanácsadás, ingatlanok átminősítése. Ingatlanberuházások teljes körű jogi hátterének biztosítása, ingatlanügyletekkel kapcsolatos átvilágítás.

Építési jog

Tervezési és építőipari kivitelezési szerződések, felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri szerződések készítése, közreműködés építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban. Építési övezeti előírások módosításával kapcsolatos (korlátozási) kártalanítási kérdések véleményezése, kapcsolódó képviselet ellátása hatósági, bírósági eljárásban.

Kereskedelmi jog, e-kereskedelem

Kereskedelmi szerződésrendszerek, belföldi és nemzetközi termékértékesítési és szolgáltatási szerződések, ügynöki szerződések, forgalmazási és fuvarozási szerződések elkészítése. Kereskedelmi döntések minősítése fogyasztóvédelmi, versenyjogi, adatvédelmi szempontból. Internetes ÁSZF-ek elkészítése. Honlapok, webáruházak polgári jogi, fogyasztóvédelmi, illetve adatvédelmi szempontú véleményezése.

Követelésbehajtás

Közreműködés ügyfeleink követelés-portfóliójának felmérésében, értékelésében, követelésállomány kezelésével kapcsolatos döntések előkészítésében. Ügyfél képviselete követelésbehajtással kapcsolatos tárgyalások, peres, fizetési meghagyásos, végrehajtási, felszámolási eljárások során.

Munkajog

Munkaszerződések – köztük vezetői szerződések – készítése és véleményezése, munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos iratok elkészítése. Munkaügyi szabályzatok, kollektív szerződések készítése, illetve visszaélés-bejelentési rendszer (etikai bejelentő rendszer) és kapcsolódó etikai kódex kialakítása, bevezetésének támogatása. Tanulmányi szerződések, versenytilalmi megállapodást érintő kérdések véleményezése. Munkaidő-beosztással kapcsolatos kérdések, prémiumkérdések, egyenlő bánásmóddal kapcsolatos kérdések véleményezése.

Peres képviselet

Klasszikus peres képviselet polgári, gazdasági, közigazgatási területeken. Peres és kapcsolódó nemperes képviselet munkaügyi, NEAK (OEP) megtérítési, kisajátítási, jellegbitorlási, hibás teljesítéssel kapcsolatos, jótállási, szavatossági, termékfelelősségi, elszámolási, követelésbehajtási, tulajdonjogi, birtokjogi, felszámolási ügyekben.

Szerződések elkészítése, véleményezése

Adásvételi szerződések, megbízási és vállalkozási szerződések, bérleti szerződések, forgalmazási szerződések, együttműködési szerződések, reklámszerződések, szoftverszerződések, gépkocsiflotta-kezelési szerződések, beszerzési szerződések, energiahordozókra vonatkozó szállítási szerződések, valamint egyéb szerződések elkészítése, véleményezése.

Szerzői jog és védjegyjog

Szoftverszerződések, licencia (felhasználási) szerződések, tervezői szerződések készítése, egyéb szerzői jogi kérdésekben tanácsadás. Védjegykutatások, védjegyekkel kapcsolatos véleményezések, képviselet ellátása védjegyhatóságok előtti eljárásokban, megbízói védjegyállomány nyilvántartása, kezelése.

Társasági jog, egyesülések és vállalatfelvásárlások

Cégalapítási és cégmódosítási ügyek, társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok, belső ügyrendek (Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, SZMSZ) elkészítése, tulajdonosi döntések előkészítése, végelszámolási ügyek lebonyolítása. Üzletrész- és részvényátruházás, vállalati átalakulások, vállalatfelvásárlások, vállalatok jogi átvilágítása.

Versenyjog

Tanácsadás versenyjogi ügyekben, ügyletek minősítése versenykorlátozó megállapodás, illetve gazdasági erőfölénnyel való visszaélés szempontjából. Képviselet ellátása versenyhatóság előtti eljárásokban. Versenyjogi compliance tréningek tartása.